» वानीरा फाउन्डेसन निजी क्षेत्रमा नेपाली भाषासाहित्यको हालसम्मकै उच्च धन राशिबाट निर्माण गरिएको विशेष प्राज्ञिक संस्था हो ।

Home » सम्पर्क

सम्पर्क

कार्यक्रम संयोजक
श्रीमती भगवती बस्नेत
९८६५४९०९३९

कार्यालय रक्षक
आशिष श्रेष्ठ
९८४९०७९३१२

वानीरा गिरीको जीवनी

वानीरा विशेष

वानीरा अभिलेख

नइ टेलिफोन कोश