» वानीरा फाउन्डेसन निजी क्षेत्रमा नेपाली भाषासाहित्यको हालसम्मकै उच्च धन राशिबाट निर्माण गरिएको विशेष प्राज्ञिक संस्था हो ।

Home » वानीरा पुरस्कारबाट पुरस्कृतहरू

वानीरा पुरस्कारबाट पुरस्कृतहरू

१. वानीरा प्रज्ञा पुरस्कार

(१) श्री कालीप्रसाद रिजाल (२०७८)

(२) श्री वैरागी काइँला (२०७९)

२. वानीरा पुरस्कार

(१) श्रीमती उषा शेरचन (२०७८)

(२) श्री गोपाल पराजुली (२०७९)

३. वानीरा कीर्ति पुरस्कार

(१) महेश तुलाधर (२०७८)

(२) श्री भीमबहादुर बोटे (२०७९)

वानीरा गिरीको जीवनी

वानीरा विशेष

वानीरा अभिलेख

नइ टेलिफोन कोश